Deze ondernemer heeft zijn of haar pagina nog niet ingevuld

Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Arbeids jurist

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige arbeidsrecht juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden vrij groot. In sommige gevallen kun je een probleem met het bedrijf zelf oplossen, misschien met wat goede begeleiding uit je omgeving. In die gevallen is professionele begeleiding uiterst cruciaal.

Onze gespecialiseerde juristen staan voor u klaar en geven advies in begrijpelijke taal. Daarbij zetten we niet alleen onze expertise voor u in, maar laten we u ook weten wat en hoe we dat doen. Openheid is wat ons kenmerkt als arbeidsrecht jurist.

Arbeidsrechtjurist

Daarnaast zijn er ook contracten tussen werknemer en bedrijf. De optimale duur van de proeftijd, het aantal ritten, uw inkomen en eventuele andere contracten zoals het gebruik van de leaseauto en vrachtwagen, etc.

Het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over bijvoorbeeld de definitie van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzegverboden, opzeggingsvoorwaarden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bevat het beleid inzake de collectieve arbeidsovereenkomst. De Wet flexibel werken regelt onder meer het recht op aanpassing van werktijden, werkplek en arbeidsduur. De Wet arbeid en zorg bestaat onder meer uit regelingen over zwangerschap en bevalling, maar ook richtlijnen over kortdurend en langdurend zorgverlof en verlof voor volwassenen.

Jurist arbeidsrecht

Opstellen arbeidsovereenkomst

Er zijn tal van model arbeidsovereenkomst in omloop. Deze zijn vaak gratis beschikbaar via internet. Toch voldoen deze regelingen niet altijd aan uw specifieke wensen en situatie. Afspraken op cumulatief niveau hebben doorgaans effect. Veel cao’s ontwikkelen aanvullende rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot verlof en verzuim op collectief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan hoger zijn dan het wettelijke minimum. In de cao kan worden bepaald dat bij gezondheidsproblemen eerst een aantal wachtdagen geldt. Bepaalde groepen werknemers kunnen recht hebben op extra vakantiedagen. Ook in de CAO staan vaak bijzondere gebeurtenissen beschreven waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Beëindigingsovereenkomst

In dit geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal aangeduid als vaststellingsovereenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf het personeelslid niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer de omstandigheid niet kan worden verweten en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw bedrijf wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw werkgever doet dit door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst te verstrekken.

Onze ervaring is dat werkgevers doorgaans grote druk uitoefenen op hun werknemers om snel in te stemmen met uw beëindiging. Juridisch gezien moet uw bedrijf u de tijd gunnen om juridisch advies in te winnen.

In dat geval wordt door een jurist arbeidsrecht een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever het personeelslid niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de inspanning voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een WW-uitkering. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw bedrijf doet dit door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Jurist arbeidsrecht​

We kunnen u aanmoedigen en helpen met, om een paar dingen te noemen:

– summiere beëindiging
– onderhandelingen over beëindiging van het dienstverband
– schikkingsregeling
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– verbetertraject
– suggesties over concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl